ఊహాలోకం

(అంశం::”ఆకాశానికి నిచ్చెన”)

ఊహాలోకం

రచయిత :: సిరి “అర్జున్”

మంచి చెడుల మధ్య నలిగిపోతూ…
మోసపూరిత మనసుల మధ్య శ్వాస తీసుకోలేక పోతున్నా!!
అధర్మమార్గం ఆహ్వానిస్తుంటే…
అన్యాయం దగ్గరకి వస్తూ ఉంటే…
ఊపిరి బిగబట్టి బ్రతుకుతున్నా..!!
అందని ఆశలతో…
తీరని కోరికలతో…
సస్సమాజం కావాలి అని కలలు కంటూ…
పక్షిలా రెక్కలు కట్టుకుని ఎగిరిపోయి…
ద్వేషపూరిత సమాజం నుండి పారిపోవాలి అనుకున్నా!!
మానవాళికి సద్బుద్ధి కలిగించమని దేవుణ్ణి వేడుకుంటూ..
ఊహాలోకంలో విహరిస్తూ…
ఆకాశానికి నిచ్చెన వేస్తున్నా!
ఈ పుడమిని అంటిపెట్టుకోలేక పోతున్నా!
మొత్తానికి దూరంగా పారిపోతున్నా అనుకుంటూ…
మస్తిష్క స్వార్ధ భావాలని మోస్తూ…
నిశ్చల స్థితి నుండి బయటకు రాలేకపోతున్నా!!

You May Also Like

3 thoughts on “ఊహాలోకం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!