ఇదేమి చోద్యమే

( అంశం::”ఓసి నీ ఇల్లు బంగారంగానూ”) ఇదేమి చోద్యమే రచన:: సిరి .యం   ఏమండి లేవండి బస్ వచ్చే టైం అయింది అంటూ  అరగంట నుంచి లేపుతున్నా లేవడం లేదు రాము

Read more

నాన్నమాట

నాన్నమాట రచన ::సిరి “ఎందుకు ఆలస్యం అయింది?” అమ్మ అడుగుతుంది. నాకు ఇవేమీ వినిపించట్లేదు. నా చేతిలో ఉన్న ఫోన్ వైపే నా చూపంతా!! “నిన్నే నాన్నా మాట్లాడవే? ఒంట్లో బాగోలేదా?” నా

Read more

ఊహాలోకం

(అంశం::”ఆకాశానికి నిచ్చెన”) ఊహాలోకం రచయిత :: సిరి “అర్జున్” మంచి చెడుల మధ్య నలిగిపోతూ… మోసపూరిత మనసుల మధ్య శ్వాస తీసుకోలేక పోతున్నా!! అధర్మమార్గం ఆహ్వానిస్తుంటే… అన్యాయం దగ్గరకి వస్తూ ఉంటే… ఊపిరి

Read more

పరవశం

(అంశం::” ప్రేమ”) పరవశం రచయిత :: సిరి “అర్జున్” ‘ ప్రేమ’ ఈ పదం తలుచుకుంటే మాటల్లో చెప్పలేని అనుభూతి. మది పరవశించి పోతుంది ఈ ప్రేమ లభిస్తే!! బహుశా!ఒక చూపు, ఒక

Read more

నా ప్రేమ నువ్వనీ!

నా ప్రేమ నువ్వనీ!! రచయిత: సిరి మాటలలో చెప్పలేనీ భావం నిన్ను చూసి న క్షణాన… కన్నులతో తెలుపగలను నీ ఎదురు పడగానే… నువ్వు దగ్గరకి వచ్చినపుడు నా నుదుటిన చిరు చెమటే…

Read more

అనుకోని అథితి

(అంశం:: మనసులు దాటని ప్రేమ) అనుకోని అథితి రచయిత:: సిరి “అర్జున్” తొలి చూపు లోనే ప్రేమ పుడుతుందా? అంటే పుడుతుందేమో అని చెప్పవచ్చు. బహుశా! ప్రేమ పుట్టడానికి ఒక్క సంఘట చాలేమో!!

Read more

నీ ప్రేమ జ్ఞాపకం ( వేధన)

నీ ప్రేమ జ్ఞాపకం ( వేధన) రచయిత :: సిరి నువ్వంటే ఇష్టం అన్నావు… నన్ను ఇష్టపడతావా అన్నావు! నువ్వంటే ప్రేమ అన్నావు… నీ ప్రేమ కావాలి అన్నావు! నువ్వంటే ప్రాణం అన్నావు…

Read more

తప్పు ఎవరిది? శిక్ష ఎవరికి?

తప్పు ఎవరిది? శిక్ష ఎవరికి? రచయిత :: సిరి “అర్జున్” ఉదయాన్నే అమ్మ ఫోన్ కాల్ తో నిద్ర లేచాను. మాటలు మధ్యలో అమ్మ చెప్పింది విని నాకు ఒక్క క్షణం గుండె ఆగినంత

Read more

నీకై నేను

నీకై నేను నాలోకంలో నేనుంటానప్పుడు నీ చూపు నన్ను తాకనప్పుడు.. వెన్నెల్లా నన్నల్లేయమంటే మబ్బుల్లో చంద్రుడి మల్లే… నువ్వుంటావెప్పుడు! చలిగాలిలా చుట్టేయ్యమంటే దూరం దూరం పోతావెప్పుడు! నా మది నిన్ను చేరాలంటూ తెగ

Read more

ప్రేమ బంధం

ప్రేమ బంధం రచయిత:సిరి దూరం దగ్గరైన వేళ… మాటలు మౌనం వహించాయి! మనసులు సంభాషించుకుంటున్నాయి… ఎద సవ్వడి గొడవ చేయసాగింది… తనువులో కోరిక లేదు ఆ తపనలో ప్రేమ తప్ప..! ఒకరి ఊపిరి

Read more
error: Content is protected !!