మావ నీ ఎనాకమాలే..నేను

మావ నీ ఎనాకమాలే..నేను (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: రాజ్(తొర్లపాటి రాజు) మావ…మావ.. ఓ మావ ఏముంది మావ ఆ ఫోన్ లో అల చూస్కొని ఉందిపోతండవ్! కూసింత పక్కనెట్టి బువ్వ

Read more

తెగిన పతంగం

తెగిన పతంగం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: బాలపద్మం మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా… ఎఫ్ మ్ రేడియో లో మంగళంపల్లి వారు ఆలపించిన ముత్యాల వంటి పదాల

Read more

బ్రతుకు నాటకం

బ్రతుకు నాటకం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వేల్పూరి లక్ష్మీ నాగేశ్వరరావు “ఒరేయ్ పిల్లలు! ఇలా రండి , ఏంటి మీ చేతుల్లో ఉంది? అంటూ అప్పుడే చెత్త కుప్పలో పారయ్య

Read more

కఠిన ప్రేమ

కఠిన ప్రేమ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పి. వి. యన్. కృష్ణవేణి మేడం, ఈ బాబు మీ క్లాసులో కూర్చుంటాడట, మీ క్లాస్ కావాలని ఏడుస్తున్నాడు. అంటూ ఒక బాబుని

Read more

ధీశాలి

ధీశాలి (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సావిత్రి కోవూరు ఊరికి దూరంగా ఉన్న ఒక ఉన్నత పాఠశాలలో హెచ్.ఎం. రూప టీచర్స్ అందరిని సమావేశపరిచి “ఈరోజు డీ.ఈ.ఓ ఆఫీస్ లో మహిళా

Read more

తప్పు

తప్పు (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కాటేగారు పాండురంగ విఠల్ శీను సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి. లవ్లీకూడా ఉద్యోగం చేస్తున్నది. పెళ్ళైన ఐదేండ్లకు విష్షు పుట్టింది. ఒక్క సంతానమే చాలనుకున్నారు. పాపకు మూడో

Read more

సమయం

సమయం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: మాధురి మేక కాలం యొక్క విలువని డబ్బుతోనే గెలుపుతోనో ముడిపెడతారు, ఈ క్షణం గడిచిపోతే తిరిగిరాదు అని చెప్తూనే క్షణం వృధా చేస్తే మార్కు

Read more

అర్జున్

అర్జున్ (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి మేదరులుకు, పైంటర్లకు తినడానికి తీరిక దొరకనంత పని” “ఫ్లెక్షి ప్రింటు వేసేవాడు, అతుకు పెట్టేవాడికి దమ్ము కొట్టలేనంత బిజీ, బిజీ హ!

Read more
error: Content is protected !!