శపిస్తే ప్రకృతి..

శపిస్తే ప్రకృతి..

రచన: అరుణ చామర్తి ముటుకూరి

భూమాత కన్నీరింకి పోయింది మన ప్లాస్టిక్ సర్జరీ విఫలమై….

స్వచ్ఛమైన గాలి గాల్లో కలిసిపోయింది కాలుష్య పోరాటంలో అపజయమెదురై…

ఆకాశం గుండె చిల్లు పడింది.. మనం పంపే మలినాలను దాచలేనిదై..

భూగర్భజల దూరం దూరం దూరమైపోయింది
ఇచ్చే రసాయన మందులు మింగలేనిదై….

అగ్ని తనకు తానే ఆహుతైంది
స్నేహితులను కోల్పోయి బ్రతక లేనిదై…

చేతి ఐదు వేళ్ళు పంచభూతాలకు ప్రతీక
పిడికిలి బిగువుకు ఐదూ ఉండాలిక

పంచ భూతాలను పంచ భూతాల్లో కలిపిన మన ప్రకృతి
మనుషులుగా మన లేం చేసినా ఏ వినతి

ప్రకృతి విజృంభించి చేస్తే బీభత్సం
అణుగుతుంది నాశనం చేసే మన ఉత్సాహం

ఇప్పటికే కొనుక్కుంటున్నాం నీటితో పాటు గాలి
ఇదే కొనసాగితే రాబోయే తరం ఎలా కొనసాగాలి

ఇంకుడు గుంతల తో వర్షపు నీరు దాద్దాం
భూగర్భ జలాన్ని పెంచుదాం
సేంద్రియ ఎరువులు వాడదాం
భూమిని సారవంతం చేద్దాం
ప్లాస్టిక్ వంటివి నిషేదిద్దాం
గాలిని కలుషితం కానివ్వక చూద్దాం
సర్వభక్షకుడని అన్నీ వేయక అగ్నికి జీర్ణశక్తినిద్దాం .
సూత్రం మనమేదిస్తే తిరిగి అదే .
మంచిని పెంచి మంచిని పొందుదాం.

***

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!