ప్లాస్టిక్ వాడకం ప్రాణాలకు హానికరం

ప్లాస్టిక్ వాడకం ప్రాణాలకు హానికరం (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక), వ్యాసకర్త: అరుణ చామర్తి ముటుకూరి ఈనాడు మన ప్రపంచమే ప్లాస్టిక్ మయం అయిపోయింది. ప్లాస్టిక్ వాడకం వలన పర్యావరణానికి కలిగే

Read more

సాధించానోచ్….!

అంశం: హాస్య కవిత సాధించానోచ్….! (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: అరుణ చామర్తి ముటుకూరి ఏ గూటి నుండో వచ్చి వాలా తెలంగాణ గడ్డపై రుచి లెన్నో తెలిసినా  మనసు

Read more

ఇదోరకం యాచన

ఇదోరకం యాచన (తపస్విమనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: అరుణ చామర్తి ముటుకూరి పొద్దున్నే పనిమనిషి రాక పనుల హడావిడిలో ఉన్నా. చలికాలం కాబట్టి అపార్ట్మెంట్లో ఉండే బెత్తెడంత వాకిలి రాత్రే

Read more

అనుకోకుండా… ఒకరోజు

అనుకోకుండా… ఒకరోజు రచన: అరుణ చామర్తి ముటుకూరి అమ్మ  శర్మిష్ట ఆమ్మ కూతురు శరజ్యోతక్క డెలివరీ టైం అవ్వడంతో పెద్దమ్మ భయంతో సాయానికి రమ్మంటే వెళ్ళింది. లేకుంటే ఈ వర్షంలో హాయిగా అమ్మ

Read more

నిన్ను నువ్వు దిద్దుకో

నిన్ను నువ్వు దిద్దుకో రచన: అరుణ చామర్తి ముటుకూరి నేర్చుకుంటూ ఉండు కొత్త విషయం నిత్య విద్యార్థిలా చెక్కు కుంటూ ఉండు నిన్ను నీవు సత్య శోధినలలా తెలుసుకున్న తెలియజెప్పినా సరి చేసుకో

Read more

తుంటరి పిల్ల

(అంశం:”తుంటరి ఆలోచనలు”) తుంటరి పిల్ల రచన: అరుణ చామర్తి ముటుకూరి చాలా ఏళ్ళ క్రితం జరిగిన సంఘటన ఇది. మా తాతయ్య పెద్ద ఇల్లే కట్టారు. కానీ అచ్చమైన బంకమట్టితో కట్టిన ఇల్లు.

Read more

ఈ బంధం

(అంశం:”ప్రేమ ఎంత మధురం”) ఈ బంధం.. రచన:అరుణ చామర్తి ముటుకూరి “హాయ్ రామ్, ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్యం?” పలకరించాడు కేశవులు. “బాగుంది సార్ పర్ఫెక్ట్ ఆల్ రైట్.” “అయితే నీ

Read more

దూరపు కొండలు

దూరపు కొండలు రచన::అరుణ చామర్తి ముటుకూరి భారతి ఎప్పుడూ కలలు కంటూ ఉంటుంది. ఆమె స్నేహితురాలు వాణి అలా కలలు కనకు. అవి నిజం కాకపోతే నిరాశ పడతావు అని చెబుతూ ఉన్న

Read more

పుణ్యానికి పోతే

(అంశం:”అగమ్యగోచరం”)   పుణ్యానికి పోతే రచన :: అరుణ చామర్తి ముటుకూరి పోతుంటే దారెంట చూసే పెద్ద ప్రమాదం చుట్టూ చేరిన అంతా వీడియోల కోలాహలం అనుకున్న ఏమిటీ జనాల మనస్తత్వం చొరవ చేసి

Read more

మనసు చేసిన మాయ

(అంశం:”అపశకునం”) మనసు చేసిన మాయ   రచన::అరుణ చామర్తి ముటుకూరి రామన్”, అంటూ వచ్చాడు శంకు. “రారా శంకు” ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించాడు చిన్ననాటి మిత్రుణ్ణి . “ఏమిట్రా !ఎవరూ లేరు ఆసుపత్రిలో ”

Read more
error: Content is protected !!