కొడుకు

కొడుకు రచన:: పాండు రంగాచారి వడ్ల తాత మంచంలకెల్లి సాపలకు ఒచ్చుడు ఇది రెండోసారి. తొలుత నాయనమ్మ పండి, పోయినపుడు, నాయనమ్మ పోయిందని గుండె పగిలి రోగం తెచ్చుకుండు. అప్పుడు నాయిన పట్నంల

Read more

అమ్మ జ్ఞాపకం

అమ్మ జ్ఞాపకం రచన::పాండు రంగా చారి వడ్ల నీట్ గా డ్రెస్ వేసి, తలకి నూనె పెట్టి దువ్వి, నుదుటన బొట్టు పెట్టి, అందంగా తయారు చేసి నన్ను పట్టుకుని బయటికి వచ్చింది

Read more

వాడంతే!

వాడంతే! రచన::వడ్ల పాండు రంగా చారి ఎన్ సి ఆటోమేషన్ సర్వీసెస్ లో టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా పని చేస్తున్న నేను, కొన్ని స్వకారణాల వలన ఆఫీస్ కి ఓ

Read more

తొలివలపు

(అంశం:: “నా ప్రేమ కథ”)  తొలివలపు రచన: వడ్ల పాండు రంగాచారి కళ్యాణం వచ్చినా కక్కు వచ్చినా ఆపలేం అంటుంటారు కదా! నా విషయంలోనూ అదే జరిగింది. పెళ్లంటే అయిదురోజుల పెళ్లి అంటారు

Read more

ఆకాశానికి నిచ్చెనేస్తా

(అంశం::”ఆకాశానికి నిచ్చెన”) ఆకాశానికి నిచ్చెనేస్తా రచయిత :: పాండురంగాచారి వడ్ల నీలాకాశమంతా నీ కళ్ళల్లో నింపుకుని, చీకటి నలుపంతా నీ కురులలో దాచుకుని, సంధ్యా సమయంలో సూర్యుడి ఎరుపును నీ నుదుటిన సింధూరంలా

Read more

నువ్వు నేను ప్రేమ

(అంశం::” ప్రేమ”)  నువ్వు నేను ప్రేమ రచయిత: వడ్ల పాండురంగాచారి ఆదివారం వారపత్రిక చదువుకుంటూ హాల్లో కూర్చున్న బడితెల వరుణ్ కు, “అబ్బా..” అన్న చిన్నపాటి అరుపు వినిపించింది. ‘ఏమైందో?!’ అనుకుంటూ హాల్లో

Read more

ఇంకేంటి?! చెప్పు..

ఇంకేంటి?! చెప్పు   రచయిత :: పాండురంగాచారి వడ్ల ఏంటో, సమయం ఎలా గడిచిపోతోందీ తెలియట్లేదు, ఇలా గడియారం వంక రెండో సారి తిరిగి చూసేలోపే గంట కొట్టేస్తోంది. ఉదయాన్నే ఆరింటికి లేచినా

Read more

స్టేషన్ బ్రిడ్జి

(అంశం : మనసులు దాటని ప్రేమ) స్టేషన్ బ్రిడ్జి రచయిత : పాండు రంగా చారి వడ్ల మా ఊరికి బస్సు సదుపాయం లేక, రెండు కిలోమీటర్లు నడిచి రాయుడు పాలెం రైల్వే

Read more

సిరా చుక్క

 సిరా చుక్క రచయిత: పాండురంగాచారి వడ్ల నేనంటే అసహ్యించుకునే వాళ్ళూ ఉన్నారు.. నల్లటి ముత్యాన్ని అని నెత్తినెక్కించుకునే వాళ్ళూ ఉన్నారు.. నా ప్రేమలో పడి, నేనే వ్యసనంగా బతికిన వాళ్ళూ ఉన్నారు. నా

Read more

కాగితం పడవ

కాగితం పడవ రచయిత :: పాండురంగాచారి వడ్ల మబ్బులు ఆకాశాన్ని కమ్మేసి చిమ్మచీకటి చేసేసాయి. అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులు, వర్షం పడుతుంది అనడానికి సూచనగా. టపటపటపమని ఒక్కొక్కటిగా మొదలై మట్టి పొరలను నిద్దరలేపుతున్న

Read more
error: Content is protected !!