ఈ ప్రకృతి….మనది

ఈ ప్రకృతి….మనది రచన::రాయల అనీల నీలాకాశం లోని ప్రశాంతమైన నీలి మేఘానికి కాకుండా ఉరుములు మెరుపులు లాంటి ఉగ్ర రూపం దాల్చడానికి కారణం అయ్యామా …. ప్రశాంతమైన గాలిని కూడా ఆస్వాదించలేక పోతున్నామా…..

Read more

ఏమో..ఏమో

ఏమో..ఏమో రచన: రాయల అనీల నీ రూపం కనబడుతున్నా కళ్ళ ముందు శూన్యమే కనబడుతుంది అంటే నేను వాస్తవంలో లేనా…….. ఏమో నీ చిరునవ్వు సవ్వడి వినిపిస్తున్నా అది ఎటువైపు నుండో అవగతం

Read more

బాబోయ్ ఇరికించేసాడు

బాబోయ్ ఇరికించేసాడు…… రచన: రాయల అనీల “కస్తూరి….కస్తూరి “ ” చిరాగ్గా ఉంది….. ఏమి తోచడంలేదు” ” ఏం చేయమంటారు నన్ను…… పోనీ  అక్కడ ఆ  నవలలు ఉన్నాయిగా వాటిల్లో ఒకటి తీసి

Read more

నీ రాధని

అంశం::(“ఊహలు గుసగుసలాడే”) నీ రాధని రచన: రాయల అనీల ఈ లోకంలో ఎందరు ఉన్నా……. నువ్వు లేని నేను ఒంటరినే కృష్ణా నువ్వే లేక ఈ ప్రాణం ఆగిపోమ్మన్నా……. ఆ కాలం కదలనని

Read more

తెలియదు

తెలియదు రచన:: రాయల అనీల పూచే పువ్వుకు ,రాలే ఆకుకూ తెలుసు ఆ పువ్వు అందమైన రూపం మరునాడుకు వాడిపోతుందని….. ఆ ఆకు చిట్టి జీవితం శాశ్వతం కాదని …….. వాటిలానే నా

Read more

అర్షిక

అర్షిక రచన: రాయల అనీల ‘ఇంకా ఎంత సేపు మేడం ….చూసినవే చూస్తున్నారు ఏది ఫైనల్ చేయట్లేదు’ “నచ్చాలి కదండీ….అది ఒకసారి చూపించండి” ‘అది ఇందాక చూపించాను మేడం ఇప్పుడే లోపల పెట్టాను’

Read more

మహిమ

మహిమ రచన: రాయల అనీల “అంతా అయోమయంగా ఉంది లక్ష్మి….. మన అమ్మాయి అక్కడ అలా ..  ” అంటూ మోహనరావు గారు ఎదో ఆలోచనల్లో ఉండి గత 5 నిమిషాలుగా అలానే

Read more
error: Content is protected !!