ప్రకృతి – స్త్రీరూపమే

ప్రకృతి – స్త్రీరూపమే”

ఉషోదయపు వెలుగు రేఖల్లాంటి
ముగ్ధ మోహన రూపసి నీవు
నీరవాన్ని పారద్రోలే కౌముదివి…!!!

కారుమబ్బుల్లాంటి ఒత్తైన జడతో
చూపరుల గుండెల్లో గుబులు రేపి
కలహంసలాంటి నీ నటకతో
మగని మదిలో వేయి వీణలు మ్రోగిస్తూ
ప్రణవ నాదం వాయిస్తోంది…!!!

ప్రేమవర్షం కురిపించే ఆ కళ్లు
పురుష పుంగవున్ని
ఊహల లోకంలో విహరించేలా చేసి
ఆశల పల్లకీలో తిరిగేలా చేస్తాయి..!!!

జలజలపారే జలపాతమై
నగములాంటి మగని మక్కువ తీర్చి
అతని మేనంతా తమకంగా తడిముతూ
వాని తాపాన్ని
వలపు కౌగిలింతతో చల్లారుస్తోంది…!!!

రచయిత :: కమల’శ్రీ’

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!