ఈ స్నేహం

(అంశం : నా అల్లరి నేస్తం) 

ఈ స్నేహం

రచన ::విజయ మలవతు

మర్యాదగ మొదలైన అనుకోని పరిచయం
ఓయ్ పిల్లా..ఏంటి అబ్బాయిల వరకూ
సరదాల స్నేహంగా రూపుదిద్దుకున్న వైనం..

చిలిపి అల్లర్ల జల్లుగా, అపార్థాల అల్లికగా
కాలాన కరిగి..గతంగా మిగిలిన అలనాటి
స్నేహబంధపు పునరాగమన సూచికగా
నేటి వర్తమానంలోకి తొంగిచూసిన వైనం…

ఏ జన్మబంధమో కదా అనిపించేంతలా..
మదిలోతుల మొదలైన పులకింతల పర్వం..
రేపటి భవితలోన ఏ తీరుగ మారునో..
అనుకోని ఏ మలుపులు తిరుగునోనని
కలవరముల గిలిగింతగ సాగుతోన్న నెయ్యం..

నీ తోడు చాలుగా నేను సాధించలేనిది ఏమని
నీపై నా నమ్మకం ..నీవేగా నా మనోధైర్యం..
అనుకోని బంధాల అతిధిలా కాక..విడిపోని
అనుబంధమై నాతో ఉండిపో, ప్రియనేస్తమా..
అంతులేని అల్లరి ఙ్ఞాపకాల స్నేహబంధమై..!!

You May Also Like

2 thoughts on “ఈ స్నేహం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!