ప్లాస్టిక్ భూతం

ప్లాస్టిక్ భూతం రచన: వి.కృష్ణవేణి (మనం మారదాం -స్వచ్చభారత్ ను సాధిద్దాం) నిత్య జీవితంలో మానవుడు ఎన్నో విధాలుగా అభివృద్ధి చెందుతూ.. ఎన్నో అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటూ వస్తూ.. దానిలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని

Read more

జీవితం ఒక సవాల్

జీవితం ఒక సవాల్..? రచన: వి.కృష్ణవేణి ప్రపంచంలో జీవమనుగడ ఒకపెద్ద సవాల్. మనిషి ప్రాథమికఅవసరాలు నుండి మాధ్యమికఅవసరాలవరకు ఎన్నో ఒడుదుడుకులు ఎదుర్కొనక తప్పదు.. విద్యాపరంగా,సమాజ గౌరవపరంగా సామాజికవిలువలను పొందేతరుణంలోనూ.. ఎన్నో అవాంతరాలు ఎదుర్కుంటూ

Read more

పీడిత ప్రజాజీవనం -విముక్తి

(అంశం:”బానిససంకెళ్లు”) పీడిత ప్రజాజీవనం -విముక్తి రచన: వి. కృష్ణవేణి ఎటు చూసిన బానిససంకెళ్ళు.. వృత్తిపరంగా బానిసత్వ ఉద్యోగరీత్యా బానిసత్వ.. పేదరికంతో బానిసత్వం.. నిరుద్యోగ బానిసత్వం.. కులబానిసత్వం, మతబానిసత్వం.. ఎటుచూసిన బానిసత్వం. అంతా బానిసత్వం

Read more

అక్షరాస్యత ఆర్ధికప్రగతి

అక్షరాస్యత ఆర్ధికప్రగతి రచన: వి. కృష్ణవేణి దేశఅభివృద్ధి అక్షరాస్యత వల్లే సాధ్యపడును. ప్రతీ ఒక్కరూ ముందుగా అక్షరాస్యతను సాధించి అభివృద్ధి మార్గాల వైపు పయనిస్తూ.. సామాజిక, ఆర్ధిక, నైతికతను మెరుగుపర్చుకుంటూ.. ఉన్నతమైన జీవనాన్ని

Read more

భౌతిక జీవనానికి ఆధ్యాత్మిక ఆవశ్యకత

భౌతిక జీవనానికి ఆధ్యాత్మిక ఆవశ్యకత రచన: వి. కృష్ణవేణి భౌతిక జీవనానికి మానసిక ఆరోగ్యానికి ఆధ్యాత్మిక భావన ఎంతో అవసరం. ఆచారావ్యవహారాలతో, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలతో ఆధ్యాత్మిక ఆవశ్యకత అడుగడుగునా పాటిస్తూనే వస్తూ ఉంటాం.

Read more

స్త్రీ -ఆరాధ్య దేవత

స్త్రీ -ఆరాధ్య దేవత -వి. కృష్ణవేణి సృష్టికి మూలం స్త్రీ.. ఆది అంతం స్త్రీకే సాధ్యం నాలుగు గోడలమధ్య దేవాలయాన్నే నిర్మిస్తుంది. ఎక్కడ స్త్రీ గౌరవించబడుతుందో అక్కడ దేవతలు ప్రతిష్టించబడును. స్త్రీ మనసు

Read more

జీవితం – నిస్వార్థ సేవాతత్త్వం 

జీవితం – నిస్వార్థ సేవాతత్త్వం  రచన:: వి. కృష్ణవేణి జీవితమంటే త్యాగం, నిస్వార్థ సేవాతత్వం కలిగి ఉంటూ మానవత్వాన్ని చూపుతూ నలుగురికి తన వంతు  సహాయమందిస్తూ తోటివారికి అయిన వారికి నీనున్నాననే భరోసా

Read more

పవిత్ర పర్వదినం

పవిత్ర పర్వదినం రచన:: వి.కృష్ణవేణి గురు పూర్ణిమహిందువులకు పవిత్రమైన రోజు.. గురువులను అత్యంత భక్తిభావంతో పూజించే  రోజు గురుపూర్ణిమ.. మానవ జాతి అజ్ఞానాందకారాన్ని ప్రారద్రోలి థైవతత్వాన్ని  చూపి… భగవతత్వాన్ని  అందించి, వేదవిభజన చేసిన

Read more

నేటి వైద్యం తీరు

నేటి వైద్యం తీరు రచన: వి. కృష్ణవేణి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ప్రజల  ఆరోగ్యం వైద్యులకువరమయ్యేను వ్యాధి  నయంకన్నా డబ్బు మిన్న అన్నటుంది వైద్యులతీరు. అంతా మోసం సామాన్యులకు అందని ఒక శాపం. సామాన్యులకు 

Read more

విమర్శ ఒక సద్విమర్శ

(అంశం :: “విమర్శించుట తగునా”) విమర్శ ఒక సద్విమర్శ..  రచన::వి. కృష్ణవేణి విమర్శ తగునా అంటే విమర్శ తగును విమర్శ లేని జీవితంలేదు. ప్రతి పనిలో విమర్శ నిమిడీకృతం మంచి చెడుల మధ్య

Read more
error: Content is protected !!