చీకటి వెలుగులు

చీకటి వెలుగులు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన : వేల్పూరి లక్ష్మీ నాగేశ్వరరావు అది ‘అక్టోబర్ నెల’ దసరా, దీపావళి పండగలు దగ్గరలో ఉన్నాయి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, ప్రైవేటు

Read more

భగత్ వాక్కు బ్రహ్మ వాక్కు

అంశం: బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు భగత్ వాక్కు బ్రహ్మ వాక్కు (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: కార్తీక్ నేతి ఇది నా జీవితంలో జరిగిన ఘటన నన్ను మార్చేసిన గొప్ప

Read more

పుట్టినరోజు పండుగ

అంశం: బాలవాక్కు బ్రహ్మ వాక్కు పుట్టినరోజు పండుగ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: పరిమళ కళ్యాణ్ “తేజూ నీ పుట్టినరోజు పార్టీ చేకుందామని అన్నావు కదా! ఇంకా రెండ్రోజులే

Read more

కుమారస్వామి కథ

అంశం: బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు కుమారస్వామి కథ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: యాంబాకం పూర్వం ఒకసారి దేవతలకూ దానవులకు యధ్ధం జరగగా ఆ యుద్ధంలో దేవతలు పూర్తిగా ఓడి

Read more

బహుమతి

అంశం: బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు బహుమతి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: శ్రీదేవి విన్నకోట మనం ఇటువంటి వస్తువును బహుమతిగా ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది శశి అన్నాడు అక్షయ్ గోడకున్న

Read more

వసుధ కౌముది

అంశం: బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు వసుధ కౌముది (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: నారు మంచి వాణి ప్రభాకరి వసుధ, సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో ప్రవేశం ధనుర్మాసం గా ప్రసిద్ది,

Read more

 ప్రియవాణి

అంశం: బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు  ప్రియవాణి (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: రాధ ఓడూరి “ఒరేయ్! విక్కి! ఈరోజు ధైక్వాండో ఫీజు కట్టాలని మనీ అడిగావు కదా! సాయంత్రం వచ్చి

Read more

సెకండ్ ఇన్నింగ్స్

అంశం: బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: సీతా సుస్మిత సాయంత్రం ఆరుబయట కూర్చుని శ్రద్ధగా చదువుకుంటున్న చింటుగాడికి వార్తాపత్రిక చూపిస్తూ , ”

Read more

పరమేశ్వరుని ప్రతిరూపాలే

అంశం: బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు పరమేశ్వరుని ప్రతిరూపాలే (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య  పత్రిక) రచన: ఆచార్య అయ్యలసోమయాజుల ప్రసాద్          సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం రాజమండ్రి  నుంచి నాన్నగారి దగ్గర్నుంచి

Read more

నమ్మకం

అంశం: బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు నమ్మకం (తపస్వి మనోహరం అంతర్జాల తెలుగు సాహిత్య పత్రిక) రచన: వేల్పూరి లక్ష్మి నాగేశ్వరరావు      ఆదివారం విహారాయాత్రలకు, వ్యాపారాలకు, పిల్లలు పెద్దలతో విశాఖపట్నం విమానాశ్రయం చాలా సందడిగా

Read more
error: Content is protected !!